מכירות שנסגרו

מכרזי מוצרים מכרזי מחסניות
מספר מכירה  תאריך סגירה  שם המוצר מחיר שוק מחיר זכיה שם הזוכה מספר לקוח
10602 2010-11-19 23:00:00 מכרז חינם -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 20.56 ש"ח ר.ב 14110
10403 2016-08-15 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1800 שקל 1800 ש"ח 89.26 ש"ח נ.כ 13336
10388 2016-08-14 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 59.39 ש"ח ט.ב 14365
10385 2016-08-16 22:30:00 מכרז -כל אייפון, מחשב נייד - טלפון סלולארי - מימון עד 3600 שקל 3600 ש"ח 178.65 ש"ח ע.ב 14479
10384 2010-10-20 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.96 ש"ח ל.ח 14453
10381 2010-10-21 22:30:00 מכרז - כל מוצר- בשווי 4200 4200 ש"ח 207.96 ש"ח ק.א 13902
10370 2010-10-20 22:30:00 מכרז- מחשב נייד - טלפון סלולארי - טלוויזיה - מקרר - מימון עד 4800 4800 ש"ח 236.57 ש"ח ק.א 13902
10336 2010-10-19 22:30:00 מכרז -כל מוצר- בשווי 3000 3000 ש"ח 146.44 ש"ח ק.א 13902
10333 2010-10-18 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 2400 שקל 2400 ש"ח 117.01 ש"ח ק.א 13902
10331 2010-10-17 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1800 שקל 1800 ש"ח 88.59 ש"ח ק.א 13902
10329 2010-10-14 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 58.11 ש"ח I.H 14057
10326 2010-10-13 22:30:00 מכרז -כל אייפון, מחשב נייד - טלפון סלולארי - מימון עד 3600 שקל 3600 ש"ח 174.76 ש"ח ב.ה 13921
10325 2010-10-13 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.82 ש"ח ש.ט 14197
10322 2010-10-10 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.73 ש"ח מ.ז 14419
10316 2010-10-02 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.50 ש"ח נ.ח 13399
10314 2010-10-12 22:30:00 מכרז - כל מוצר- בשווי 4200 4200 ש"ח 204.07 ש"ח ק.א 13902
10313 2010-10-03 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.85 ש"ח ל.ח 14453
10311 2010-10-11 22:30:00 מכרז- מחשב נייד - טלפון סלולארי - טלוויזיה - מקרר - מימון עד 4800 4800 ש"ח 233.30 ש"ח ק.א 13902
10310 2010-10-07 23:00:00 מכרז -כל מוצר- בשווי 3000 3000 ש"ח 145.82 ש"ח ס.א 14122
10309 2010-09-28 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.92 ש"ח י.א 14195
10306 2010-10-06 23:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 2400 שקל 2400 ש"ח 116.91 ש"ח י.ב 14139
10304 2010-09-27 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.79 ש"ח מ.ז 14419
10301 2010-10-05 23:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1800 שקל 1800 ש"ח 86.65 ש"ח נ.ח 13399
10298 2010-10-04 22:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 57.75 ש"ח נ.ח 13399
10296 2010-09-25 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.08 ש"ח י.א 14195
10294 2010-10-03 22:30:00 מכרז -כל אייפון, מחשב נייד - טלפון סלולארי - מימון עד 3600 שקל 3600 ש"ח 176.52 ש"ח נ.ח 13399
10291 2010-09-29 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.94 ש"ח מ.ז 14419
10287 2010-09-19 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.87 ש"ח נ.ח 13399
10284 2010-09-27 22:30:00 מכרז -כל מוצר- בשווי 3000 3000 ש"ח 145.97 ש"ח י.ב 14139
10283 2010-09-21 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.20 ש"ח מ.ז 14419
10281 2010-09-23 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1800 שקל 1800 ש"ח 86.67 ש"ח ב.ה 13921
10280 2010-09-21 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 57.45 ש"ח נ.ח 13399
10278 2010-09-20 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.04 ש"ח י.א 14195
10276 2010-09-28 22:30:00 מכרז - כל מוצר- בשווי 4200 4200 ש"ח 206.44 ש"ח ק.א 13902
10275 2010-10-11 23:00:00 מכרז חינם -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 20.80 ש"ח מ.ז 14419
10274 2010-09-26 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 2400 שקל 2400 ש"ח 114.07 ש"ח נ.ח 14399
10270 2010-09-16 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.83 ש"ח מ.כ 13472
10267 2010-09-14 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1800 שקל 1800 ש"ח 85.67 ש"ח ע.ח 14044
10264 2010-09-13 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 57.26 ש"ח ע.ח 14044
10261 2010-09-20 23:00:00 מכרז -כל אייפון, מחשב נייד - טלפון סלולארי - מימון עד 3600 שקל 3600 ש"ח 176.98 ש"ח א.ס 13223
10258 2010-09-15 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.93 ש"ח י.א 14195
10254 2010-09-13 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.93 ש"ח י.א 14195
10252 2010-09-15 22:30:00 מכרז -כל מוצר- בשווי 3000 3000 ש"ח 145.13 ש"ח ב.ה 13921
10247 2010-09-06 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 58.81 ש"ח ס.א 14122
10244 2010-09-09 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 28.45 ש"ח נ.ח 13399
10242 2010-09-04 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.86 ש"ח י.א 14195
10239 2010-09-12 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 2400 שקל 2400 ש"ח 115.09 ש"ח א.א 13708
10237 2010-08-29 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.48 ש"ח ה.כ 14032
10235 2010-09-02 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.64 ש"ח י.א 14195
10233 2010-09-07 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1800 שקל 1800 ש"ח 88.73 ש"ח נ.ח 13399
10231 2010-08-30 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 59.67 ש"ח ע.ח 14044
10228 2010-09-05 22:30:00 מכרז -כל אייפון, מחשב נייד - טלפון סלולארי - מימון עד 3600 שקל 3600 ש"ח 176.24 ש"ח י.ב 14139
10225 2010-08-25 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.52 ש"ח נ.ח 13979
10223 2010-08-29 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.75 ש"ח נ.ש 14355
10221 2010-08-24 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1800 שקל 1800 ש"ח 88.90 ש"ח י.ב 14139
10219 2010-08-23 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 59.39 ש"ח ע.ח 14044
10217 2010-08-20 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.92 ש"ח ק.א 13902
10212 2010-08-15 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.32 ש"ח ב.ה 13921
10210 2010-08-25 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.70 ש"ח א.ב 14338
10207 2010-08-12 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.35 ש"ח ר.ב 14110
10205 2010-08-19 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.59 ש"ח ק.א 13902
10203 2010-09-01 22:30:00 מכרז -כל מוצר- בשווי 3000 3000 ש"ח 147.75 ש"ח ב.ה 13921
10202 2010-08-17 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1800 שקל 1800 ש"ח 87.17 ש"ח ט.ת 13785
10200 2010-08-12 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.78 ש"ח ס.א 14122
10197 2010-08-16 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 59.16 ש"ח ה.כ 14032
10195 2010-08-11 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.74 ש"ח י.נ 13940
10194 2010-08-11 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.58 ש"ח ק.ד 13984
10189 2010-08-09 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.26 ש"ח נ.ח 13399
10186 2010-08-10 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.84 ש"ח א.ת 14028
10183 2010-08-08 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.72 ש"ח ה.כ 14032
10181 2010-08-07 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.99 ש"ח ע.ג 13404
10178 2010-08-05 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.01 ש"ח ב.ה 13921
10176 2010-08-06 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.47 ש"ח ה.כ 14032
10172 2010-08-05 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.63 ש"ח נ.ח 13399
10169 2010-08-09 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 59.12 ש"ח ק.ד 13984
10167 2010-08-04 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.08 ש"ח י.א 14195
10164 2010-08-26 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 2400 שקל 2400 ש"ח 117.95 ש"ח ע.ה 13240
10163 2010-08-04 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.16 ש"ח ק.ד 13984
10158 2010-08-03 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.85 ש"ח ח.ס 14310
10155 2010-08-02 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.81 ש"ח א.ז 14115
10152 2010-08-01 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.10 ש"ח נ.ח 13399
10150 2010-07-31 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.75 ש"ח ב.כ 13494
10147 2010-07-29 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.07 ש"ח ק.ד 13984
10145 2010-07-30 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.79 ש"ח נ.כ 13336
10142 2010-08-10 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1700 שקל 1700 ש"ח 83.85 ש"ח ק.ד 13984
10140 2010-07-29 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.63 ש"ח ל.ל 13847
10137 2010-07-28 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 27.54 ש"ח י.ב 14139
10133 2010-07-26 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 28.54 ש"ח י.ב 14139
10129 2010-08-02 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 57.73 ש"ח י.ב 14139
10127 2010-07-28 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.92 ש"ח א.ג 14286
10124 2010-07-27 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.85 ש"ח ק.ד 13984
10121 2010-09-02 23:00:00 מכרז חינם -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 26.69 ש"ח ע.ח 14044
10120 2010-07-25 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 27.95 ש"ח נ.כ 13336
10116 2010-07-22 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.47 ש"ח א.ת 14028
10114 2010-07-23 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.74 ש"ח א.ג 14286
10111 2010-08-03 22:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1700 שקל 1700 ש"ח 83.77 ש"ח י.ב 14139
10109 2010-07-24 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.94 ש"ח a.b 13686
10106 2010-07-21 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.16 ש"ח m.m 13987
10104 2010-07-21 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.36 ש"ח s.b 13150
10101 2010-07-19 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 28.54 ש"ח m.m 13987
10099 2010-07-20 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.55 ש"ח ל.ל 13847
10096 2010-07-18 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.18 ש"ח m.m 13987
10094 2010-07-19 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.80 ש"ח ד.מ 13910
10091 2010-07-12 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.25 ש"ח ד.מ 13910
10090 2010-07-24 22:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 58.02 ש"ח ק.א 13902
10088 2010-07-12 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 28.38 ש"ח מ.צ 13162
10086 2010-07-18 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.60 ש"ח I.S 13899
10080 2010-07-11 23:59:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.77 ש"ח נ.כ 13336
10077 2010-07-11 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.67 ש"ח ד.מ 13910
10074 2010-07-09 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.09 ש"ח א.ת 14028
10072 2010-07-11 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 28.56 ש"ח ק.א 13902
10070 2010-07-09 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.80 ש"ח א.ת 14028
10067 2010-07-08 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.44 ש"ח א.א 13708
10064 2010-07-08 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 28.93 ש"ח מ.ע 13938
10062 2010-07-08 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.37 ש"ח מ.ע 13938
10060 2010-07-07 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.89 ש"ח ב.ה 13921
10058 2010-07-07 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.23 ש"ח י.ב 14139
10054 2010-07-06 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.15 ש"ח ד.מ 13910
10052 2010-07-06 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.52 ש"ח ק.א 13902
10050 2010-07-07 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.85 ש"ח ד.מ 13910
10044 2010-07-05 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.64 ש"ח ק.א 13902
10042 2010-07-05 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 27.99 ש"ח י.ב 14139
10037 2010-07-05 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.63 ש"ח ק.א 13902
10034 2010-07-03 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.32 ש"ח נ.כ 13336
10032 2010-07-03 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 28.50 ש"ח ס.א 14122
10027 2010-07-01 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 28.60 ש"ח י.ב 14139
10025 2010-07-02 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.86 ש"ח י.ב 14139
10022 2010-07-01 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.20 ש"ח י.ב 14139
10020 2010-06-30 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.20 ש"ח ה.כ 14032
10016 2010-06-29 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.95 ש"ח נ.ח 13979
10014 2010-06-30 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.87 ש"ח m.m 13987
10011 2010-06-29 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.79 ש"ח ה.כ 14032
10009 2010-06-28 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.87 ש"ח נ.ח 13979
10006 2010-06-27 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.82 ש"ח א.א 13708
10004 2010-06-27 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.69 ש"ח m.m 13987
10003 2010-06-28 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.35 ש"ח ה.כ 14032
9989 2010-06-26 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.78 ש"ח ק.א 13902
9986 2010-06-26 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.85 ש"ח ק.א 13902
9981 2010-06-26 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.36 ש"ח m.m 13987
9979 2010-06-22 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.96 ש"ח ק.א 13902
9977 2010-06-23 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.93 ש"ח m.m 13987
9974 2010-06-20 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.62 ש"ח מ.ש 13999
9972 2010-06-20 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.62 ש"ח י.ב 14139
9970 2010-06-19 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.79 ש"ח ק.א 13902
9968 2010-06-21 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.96 ש"ח מ.ש 13999
9965 2010-06-19 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.74 ש"ח מ.ש 13999
9962 2010-06-18 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.94 ש"ח I.H 14057
9961 2010-06-18 20:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.78 ש"ח I.H 14057
9959 2010-06-17 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 29.35 ש"ח י.ב 14139
9955 2010-06-16 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 9.23 ש"ח נ.ח 13979
9953 2010-06-16 23:59:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 5.73 ש"ח ק.א 13902
9951 2010-06-15 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 9.22 ש"ח ק.א 13902
9949 2010-06-16 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 7.54 ש"ח נ.ח 13979
9946 2010-06-14 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 9.21 ש"ח י.ב 14139
9944 2010-06-14 21:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.67 ש"ח ק.א 13902
9941 2010-06-13 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 9.96 ש"ח ק.א 13902
9938 2010-07-19 23:30:00 מכרז חינם -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 22.18 ש"ח m.m 13987
9937 2010-06-14 23:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.65 ש"ח l.s 14109
9935 2010-06-12 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 9.04 ש"ח l.s 14109
9933 2010-06-13 21:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.66 ש"ח ס.א 14122
9931 2010-06-11 23:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.63 ש"ח l.s 14109
9929 2010-06-11 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 9.40 ש"ח l.s 14109
9926 2010-06-10 23:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.29 ש"ח ב.ה 13921
9918 2010-06-09 23:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.17 ש"ח l.s 14109
9915 2010-06-11 21:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.90 ש"ח l.s 14109
9910 2010-06-06 21:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.43 ש"ח ב.ה 13921
9900 2010-06-06 23:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.84 ש"ח l.s 14109
9898 2010-06-10 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 9.85 ש"ח ב.ה 13921
9893 2010-05-30 23:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.91 ש"ח l.s 14109
9891 2010-06-04 21:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.90 ש"ח l.s 14109
9882 2010-05-28 21:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.95 ש"ח l.s 14109
9880 2010-05-28 23:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.69 ש"ח l.s 14109
9874 2010-05-24 21:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.91 ש"ח l.s 14109
9872 2010-05-23 23:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.63 ש"ח י.ב 14139
9868 2010-05-20 23:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.91 ש"ח ב.פ 14112
9865 2010-05-18 23:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 8.70 ש"ח י.ב 14139
9863 2010-05-21 21:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.71 ש"ח מ.ח 14169
9857 2010-05-30 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 9.51 ש"ח l.s 14109
9855 2010-05-17 23:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.93 ש"ח י.ב 14139
9854 2010-05-17 21:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 200 שקל 200 ש"ח 9.86 ש"ח א.ב 14065
9850 2010-05-08 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.96 ש"ח m.m 13987
9848 2010-05-04 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.60 ש"ח מ.ש 13999
9843 2010-05-06 21:05:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 200 שקל 200 ש"ח 9.52 ש"ח מ.ע 13938
9840 2010-05-03 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 8.63 ש"ח מ.ש 13999
9833 2010-05-06 20:50:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 200 שקל 200 ש"ח 9.77 ש"ח מ.ע 13938
9830 2010-04-24 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.86 ש"ח א.ת 14028
9827 2010-05-30 23:30:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 600 שקל 600 ש"ח 10.94 ש"ח י.א 14195
9826 2010-04-29 21:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 200 שקל 200 ש"ח 9.82 ש"ח א.ת 14028
9824 2010-04-13 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.18 ש"ח ס.א 14122
9823 2010-04-12 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.83 ש"ח ק.א 13902
9819 2010-04-11 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.28 ש"ח ד.מ 13910
9814 2010-03-27 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.85 ש"ח ע.ח 14044
9813 2010-03-21 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.96 ש"ח ד.מ 13910
9808 2010-03-18 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.41 ש"ח ד.מ 13910
9807 2010-03-18 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.21 ש"ח ד.מ 13910
9806 2010-03-15 20:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.59 ש"ח ר.ב 14110
9803 2010-03-14 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.95 ש"ח ב.ה 13921
9802 2010-03-14 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.18 ש"ח ס.א 14122
9800 2010-03-11 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.33 ש"ח ג.מ 14067
9799 2010-03-11 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.92 ש"ח ס.א 14122
9796 2010-03-10 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.73 ש"ח ס.א 14122
9795 2010-03-10 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.23 ש"ח ר.ב 14110
9794 2010-03-09 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.99 ש"ח ס.א 14122
9793 2010-03-09 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.13 ש"ח א.ב 14065
9791 2010-03-08 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.03 ש"ח ס.א 14122
9790 2010-03-08 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.41 ש"ח ר.ב 14110
9789 2010-03-06 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.93 ש"ח l.s 14109
9788 2010-03-06 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.93 ש"ח א.ב 14065
9784 2010-03-04 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.65 ש"ח l.s 14109
9783 2010-03-04 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.92 ש"ח ג.מ 14067
9780 2010-03-03 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 8.99 ש"ח ב.פ 14112
9779 2010-03-03 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 8.78 ש"ח ב.פ 14112
9776 2010-03-02 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 8.69 ש"ח ר.ב 14110
9775 2010-03-02 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 8.87 ש"ח ר.ב 14110
9771 2010-03-01 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.78 ש"ח ר.ב 14110
9770 2010-03-01 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.75 ש"ח ב.פ 14112
9768 2010-02-28 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.26 ש"ח י.נ 13940
9767 2010-02-28 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.87 ש"ח ס.א 14122
9762 2010-02-27 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.73 ש"ח ק.א 13902
9761 2010-02-27 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.56 ש"ח ק.א 13902
9757 2010-02-25 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.05 ש"ח ס.א 14122
9756 2010-02-25 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.57 ש"ח י.נ 13940
9753 2010-02-24 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.98 ש"ח י.נ 13940
9752 2010-02-24 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 600 ש"ח 9.17 ש"ח ר.ב 14110
9748 2010-02-23 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 500 ש"ח 8.65 ש"ח ר.ב 14110
9747 2010-02-23 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 500 ש"ח 8.86 ש"ח ט.ת 13785
9744 2010-02-22 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 500 ש"ח 9.73 ש"ח ט.ת 13785
9742 2010-02-20 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 500 ש"ח 9.57 ש"ח ר.ב 14110
9739 2010-02-18 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 500 ש"ח 8.65 ש"ח ג.מ 14067
9735 2010-02-17 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 500 ש"ח 9.79 ש"ח מ.כ 13472
9729 2010-07-20 21:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1700 שקל 1700 ש"ח 81.98 ש"ח m.m 13987
9728 2010-02-22 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 600 שקל 500 ש"ח 8.74 ש"ח א.ב 14065
9703 2010-02-18 21:35:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 9.64 ש"ח ט.ת 13785
9659 2010-02-15 22:10:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 9.48 ש"ח ר.ב 14110
9654 2010-02-16 21:55:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 9.44 ש"ח ט.ת 13785
9647 2010-07-11 23:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1200 שקל 1200 ש"ח 56.89 ש"ח ר.ב 14110
9637 2010-02-12 22:10:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 9.96 ש"ח ע.ח 14044
9607 2010-03-13 21:45:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 1200 שקל 1200 ש"ח 59.84 ש"ח ס.א 14122
9588 2010-02-15 22:40:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 1700 שקל 1700 ש"ח 83.42 ש"ח מ.ע 13938
9587 2010-02-01 21:40:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 1200 שקל 1200 ש"ח 59.69 ש"ח ב.ה 13921
9586 2010-02-04 21:40:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 9.91 ש"ח ק.א 13902
9585 2010-02-02 21:40:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 9.84 ש"ח מ.ח 13992
9584 2010-01-31 21:40:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 9.26 ש"ח ע.ח 14044
9568 2010-07-27 22:00:00 מכרז מיוחד -כל מוצר - 1700 שקל 1700 ש"ח 82.43 ש"ח י.ב 14139
9549 2010-01-28 21:25:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 24.91 ש"ח ק.ד 13984
9548 2010-01-24 21:25:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 24.55 ש"ח ע.ח 14044
9534 2010-01-26 21:25:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 1200 שקל 1200 ש"ח 59.76 ש"ח ט.ת 13785
9529 2010-01-19 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 9.17 ש"ח נ.ח 13979
9507 2010-01-13 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 9.17 ש"ח ה.כ 14032
9467 2010-08-22 22:30:00 מכרז -כל אייפון - טלפון סלולארי - מימון עד 3500 שקל 3500 ש"ח 98.96 ש"ח ע.ח 14044
9445 2010-01-04 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 500 שקל 500 ש"ח 28.74 ש"ח ק.א 13902
9383 2009-12-10 21:40:00 מדפסת משולבת,איכותית 450 ש"ח 28.75 ש"ח m.m 13987
9348 2009-11-22 22:00:00 MP3 קטן ומדליק! 200 ש"ח 8.65 ש"ח נ.ח 13979
9318 2009-11-21 19:00:00 MP3 קטן ומדליק! 200 ש"ח 8.59 ש"ח ב.ה 13921
9305 2010-03-23 22:10:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 3500 שקל 3500 ש"ח 98.50 ש"ח ס.א 14122
9301 2009-09-16 22:00:00 MP3 קטן ומדליק! 200 ש"ח 8.25 ש"ח ש.ד 13828
9295 2010-01-09 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 1200 שקל 1200 ש"ח 48.13 ש"ח ק.ד 13984
9293 2009-11-29 21:00:00 מדפסת משולבת,איכותית 450 ש"ח 28.90 ש"ח ק.ד 13984
9282 2009-07-30 22:35:00 מדפסת משולבת,איכותית 400 ש"ח 38.67 ש"ח א.ל 13677
9280 2009-08-09 21:00:00 כונן חיצוני קשיח 320 ג'יגה ביט 300 ש"ח 10.00 ש"ח א.ל 13677
9275 2009-08-16 22:00:00 GPS+מחשב כף יד 0 ש"ח 169.75 ש"ח ד.מ 13158
9270 2009-07-07 22:00:00 MP3 קטן ומדליק! 150 ש"ח 9.91 ש"ח א.ל 13677
9265 2009-07-01 21:45:00 MP3 קטן ומדליק! 150 ש"ח 10.00 ש"ח מ.כ 13472
9251 2009-08-11 22:00:00 1,000 שקלים מזומן 1000 ש"ח 14.89 ש"ח א.ל 13677
9240 2009-07-01 23:15:00 מחשב כף יד משולב מערכת ניווט!!! 0 ש"ח 158.91 ש"ח א.ס 13229
9235 2009-06-29 00:00:00 מסך מחשב יוקרתי 24 אינץ' 1100 ש"ח 48.88 ש"ח מ.כ 13472
9233 2009-06-18 23:00:00 ipod shuffle -החדש!!! 280 ש"ח 9.53 ש"ח מ.כ 13472
9232 2009-06-28 00:00:00 1,000 שח והחזר הוצאות למקום ראשון 1000 ש"ח 8.88 ש"ח מ.כ 13472
9231 2009-06-12 15:00:00 ipod shuffle -גם מקום שני זוכה!!! 280 ש"ח 9.49 ש"ח ש.ע 13194
9230 2009-06-10 00:00:00 1,000 שקלים מזומן 1000 ש"ח 8.90 ש"ח מ.כ 13472
9228 2009-09-24 23:00:00 אייפון דור 3+מבצעים מטורפים!!! 2600 ש"ח 88.79 ש"ח ד.מ 13158
9227 2009-06-07 23:15:00 MP3 במכרז מהיר 150 ש"ח 9.67 ש"ח א.ז 13572
9105 2009-06-16 20:00:00 מסך מחשב יוקרתי 24 אינץ' 1400 ש"ח 49.00 ש"ח מ.כ 13472
9104 2009-06-01 16:00:00 MP3 במכרז מהיר 150 ש"ח 9.40 ש"ח ר.פ 13265
9086 2009-05-17 23:00:00 MP3 במכרז מהיר+הצעות חצי חינם 160 ש"ח 9.94 ש"ח י.ד 13410
9083 2010-02-06 21:40:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 2500 שקל 2500 ש"ח 97.65 ש"ח m.m 13987
9081 2009-05-28 18:00:00 דיסק קשיח נייד קטן ומעוצב 320 ש"ח 9.66 ש"ח ש.ע 13194
9076 2009-06-01 00:00:00 מחשב כף יד משולב GPS 0 ש"ח 167.83 ש"ח ס.ו 13441
9075 2009-05-24 16:00:00 1,000 שח לפני סגירה!!! 1000 ש"ח 14.94 ש"ח י.א 13250
9048 2009-04-30 00:00:00 ipod shuffle -החדש!!! 300 ש"ח 10.00 ש"ח מ.ב 13426
9024 2009-04-26 00:00:00 נגן MP3 לקראת סגירה 200 ש"ח 30.00 ש"ח s.r 13151
9012 2009-05-04 00:00:00 מחשב כף יד משולב GPS 0 ש"ח 166.25 ש"ח ר.פ 13265
9006 2009-04-20 00:00:00 ipod shuffle החדש הסגירה היום!!! 300 ש"ח 9.78 ש"ח ע.ג 13258
8987 2009-05-11 00:00:00 נינטנדו WII+צ'יפ+הצעות חצי מחיר לכל אחד 1500 ש"ח 98.91 ש"ח s.k 13156
8979 2010-01-30 21:25:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 2500 שקל 2500 ש"ח 55.98 ש"ח ג.מ 14067
8975 2009-05-08 00:00:00 נוקיה 5800 XPRESS MUSIC 2200 ש"ח 58.86 ש"ח א.ג 13450
8974 2009-06-08 00:00:00 אייפון דור 3- גם מקום 2 זוכה!!! 3000 ש"ח 87.81 ש"ח א.ג 13450
8972 2009-05-03 00:00:00 1,000 שקלים מזומן 1000 ש"ח 44.82 ש"ח ב.מ 13395
8951 2010-01-23 21:20:00 מכרז מיוחד -כל מוצר- 1700 שקל 1700 ש"ח 69.86 ש"ח ע.ח 14044
8946 2009-04-07 19:00:00 מחשב כף יד משולב מערכת ניווט!!! 0 ש"ח 106.74 ש"ח מ.כ 13224