שכחתי סיסמה
 
הצטרפות חינם
מס' פעולהמיקוםמשתמששםישובמוקשסכום
26זוכה13984ק.ד.כרמיאל  ₪28.90
53213921ב.ה.חיפה  ₪28.88
29313921ב.ה.חיפה  ₪28.84
57413921ב.ה.חיפה  ₪28.83
28513921ב.ה.חיפה  ₪28.82
25613979נ.ח.בת ים  ₪28.81
40713921ב.ה.חיפה  ₪28.78
63813921ב.ה.חיפה  ₪28.76
41913921ב.ה.חיפה  ₪28.74
651013921ב.ה.חיפה  ₪28.73
381113938מ.ע.ג'דידה מכר  ₪28.67
691213921ב.ה.חיפה  ₪28.65
361313902ק.א.תל אביב  ₪28.47
351413987m.m.צפת  ₪28.42
391513902ק.א.תל אביב  ₪28.39
181613938מ.ע.ג'דידה מכר  ₪28.35
301713456מ.ק.ירושלים  ₪1.99
5 פסולה13488a.b.פתח תקוהמוקש ₪29.00
44 פסולה13921ב.ה.חיפה  ₪29.00
4 פסולה13488a.b.פתח תקוהמוקש ₪28.99
45 פסולה13921ב.ה.חיפה  ₪28.99
3 פסולה13498a.s.פתח תקוהמוקש ₪28.98
46 פסולה13921ב.ה.חיפה  ₪28.98
1 פסולה13498a.s.פתח תקוהמוקש ₪28.97
47 פסולה13921ב.ה.חיפה  ₪28.97

הדף הקודם הדף הבא

1234

מדפסת משולבת,איכותית

מכרז מספר 9293

מחיר מקסימלי: ₪29 מדפסת משולבת,איכותית
עלות הצעה: ₪5
המכירה סגורה
הצעות שהוגשו: 85
הצעות פסולות: 68
עלות משלוח:₪0
שווי המרה:₪450


תיאור ופרטי המוצר

HP Officejet J4580-הזרקת דיו.

מדפסת,פקס,סורק ומכונת צילום
עיצוב משטח אופקי , מזין מסמכים אוטומטי


מדפסת ומכונת צילום:
הדפסה עד 28 עמודים לדקה בשחור
עד 22 עמודים לדקה בצבע

 פקס:
קבלת פקסים בשחור-לבן או בצבע
33.6Kbps מהירות מודם
מהירות פקס 3 שניות לעמוד
חיוג אוטומטי מחדש
שיגור מושהה בפקס

סריקה:

1200*2400 - סריקה במשטח אופקי ברזולוציה של
תוכנת צילום והדמיה HP Image Zone
משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי (ADF) - סוג סריקה
טווח הגדלה או שינוי גודל של תמונה עד 400%-25%

אחריות:

HP - אחריות למשך שנה אחת.